top of page

Vi tilbyder

Hos Pileborg Byudvikling har vi fokus på bæredygtighed og kvalitet i planlægning og byudvikling. Med base i Ringsted på Midtsjælland hjælper vi både borgere, virksomheder og kommuner med en bred pallette af teknisk og juridisk rådgivning inden for:

- lokalplaner

- byrum og landskab

- trafik og mobilitet

- byudvikling

- bebyggelsesplaner

- projektudvikling

- myndighedsbehandling

- bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer

Sammen med vores samarbejdspartner, Fællesrum Arkitektur, kan vi ligeledes stå for udarbejdelsen af nye lokalplaner og skitseprojekter for fx boligområder. Placeringen i Ringsted giver mulighed for at hjælpe med projekter på det meste af Sjælland. Se mere under de enkelte sektioner.

bottom of page