top of page

Om

Pileborg Byudvikling er ejet og drevet af Erik Julius Petersen, der er uddannet ingeniør fra DTU med speciale i byplanlægning. Jeg har mange års erfaring med byudvikling, byrum, lokalplanlægning, trafik, vejlovgivning, mobilitet og klimatilpasning fra det kommunale system. Desuden er der løbende suppleret med efteruddannelse og viden inden for LCA, bæredygtighed, bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer og projektudvikling samt beplantning og landskabsarkitektur.

Jeg lægger stor vægt på løsninger, der er helhedsorienterede og bæredygtige. Det handler langt fra kun om CO2-udslip, men især om at skabe byer, bygninger og rum, som mennesker har lyst til at bo og opholde sig i, også om 50 år.

Pileborg Byudvikling er lokaliseret i Ringsted midt på Sjælland, hvor der er kort vej til det meste.

Vores samarbejds-partnere

Hos Pileborg Byudvikling er vi gode til mange ting, men vi kan langt fra det hele. Derfor har vi allieret os med gode samarbejdspartnere, der har kompetencer inden for nærliggende områder. Tilsammen kan vi rigtig meget inden for byggeri, planlægning og byrum.

Fællesrum Arkitektur er en arkitekttegnestue med erfaring inden for enfamiliehuse, lokalplaner og skitseprojekter.

Street Studies er internationale specialister i urban kunst, gademalerier, branding af kreative bydele og ikke mindst procesledelse og borgerinddragelse der kan ses. Projekterne omfatter også arbejde med trygge byrum og kvarterer.

Erik Julius Petersen

Erik Julius Petersen

EJER

bottom of page