top of page

LCA

LCA (Life Cycle Assessment - på dansk "livscyklusvurdering") er et udtryk for, hvor stor miljøpåvirkning materialer, konstruktioner og hele byggerier har. Det er ikke en eksakt videnskab med et endegyldigt facit, men netop en vurdering foretaget på baggrund af såkaldte EPD'er ((Environmental Product Declaration - miljøvaredeklaration) for forskellige materialer.

 

LCA bliver, med det nye bygningsreglement BR23, fra 1. januar 2023 et krav til alt nybyggeri for så vidt angår klimaaftrykket - altså CO2-udslip - og kun i produktionsfasen. Indtil videre er det kun byggerier over 1.000 kvm, der skal overholde en bestemt grænseværdi - men LCA-beregning skal foretages ved alle nybyggerier, også dem under 1.000 kvm.

 

Hos Pileborg Byudvikling kan vi hjælpe med at lave LCA-beregninger til byggeansøgninger og rådgive om bæredygtige byggematerialer. Kontakt vores kontor i Ringsted, så finder vi den bedste løsning.

bottom of page